Liaoning EO เทคโนโลยี จำกัด

เหลียวหนิง EO Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทเอกชนที่ทำงานที่มาจากบริษัทแม่ส่ง EO ใน 2002 กลุ่มเป็นมืออาชีพ และหลากหลายอุตสาหกรรมผู้ผลิตอยู่ในเสิ่นหยาง ซานตง กวางตุ้งฯลฯ ดังนั้น เราจะขอให้บริการครบวงจรสำหรับลูกค้า เพราะเราควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเคร่งครัด และให้คู่แข่ง หวังว่าทั้งคุณและฉันมีความร่วมมือที่ดี